KONTAKT

Neváhejte kontaktovat svého kněze

Římskokatolická farnost Štíty

Nám. Míru 1, 789 91 Štíty

P. Mgr. Jacek Brończyk, farář

+420 603 821 144

rkfstity@seznam.cz

IČ: 48428108

Bankovní spojení: 1903957369/0800

Při označení, že se jedná o dar, se neplatí poplatky za transakci.