Fotogalerie

Ministrantský den v Olomouci

1. 5. 2019

Velikonoční neděle ve Štítech

21. 4. 2019

Velikonoční triduum ve Štítech

18. - 20. 4. 2019

Květná neděle ve Štítech

14. 4. 2019

Křížová cesta biřmovanců ve Štítech

7. 4. 2019

Tříkrálová sbírka v Horních Studénkách

6. 1. 2019

Ministranti z naších farnosti

A. D. 2018

Žehnání tříkrálovým koledníkům
v Prostějově

29. 12. 2018

Půlnoční mše sv. ve Štítech

24. 12. 2018

Oživení jesliček při zpěvu vánočních písniček ve Štítech

24. 12. 2018

Adventní zastavení ve Štítech

2. 12 .2018

Koncert Václava Hudečka a Martina Hrocha ve Štítech

14. 11. 2018

Oslavy 100. výročí založení Československa ve Štrážné

 9. 11. 2018

Oslavy 100. výročí založení 

Československa ve Štítech

26. 10. 2018

Poutní mše sv. a 740. výročí města Štíty

12. 8. 2018

Zahradní slavnost ve Štítech

15. 6. 2018

Velikonoce v Horních Studénkách  

31. 3. 2018

Velikonoční tvoření ve Štítech

22. 3. 2018

Vitráž Sv. Jana Nepomuckého

Vitráž nechalo město Štíty zhotovit 
při příležitostí 740. výročí první zmínky o našem městě (1278)

Postní aktivita pro děti

18. 02. 2018

Popeleční středa ve Štítech

14. 02. 2018

Žehnání tříkrálových koledníků
v Olomouci 

30. 12. 2017

Naše betlémy - Vánoce 2017

Cotkytle, Horní Studénky, Štíty

Adventní zastavení ve Štítech

10. 12 .2017

Adventní koncert ve Štítech

8. 12. 2017

Vánoční tvoření ve Štítech

23. 11. 2017

Vyzvednutí nového zvonu
do věže heroltického kostela

18. 10. 2017

Biřmování ve Štítech

8. 10. 2017

Pouť do Králík k Panně Marii Fatimské

28 .9. 2017

Poutní koncert ve Štítech

13. 8. 2017

Svatohubertská mše sv.
v Horních Studenkách

2. 7. 2017

První svaté přijímání ve Štítech

11. 6. 2017

Noc kostelů ve Štítech

9. 6. 2017