Fotogalerie

Oslavy 100. výročí založení Československa ve Štrážné

 9. 11. 2018

Oslavy 100. výročí založení 

Československa ve Štítech

26. 10. 2018

Poutní mše sv. a 740. výročí města Štíty

12. 8. 2018

Zahradní slavnost ve Štítech

15. 6. 2018

Velikonoce v Horních Studénkách  

31. 3. 2018

Velikonoční tvoření ve Štítech

22. 3. 2018

Vitráž Sv. Jana Nepomuckého

Vitráž nechalo město Štíty zhotovit 
při příležitostí 740. výročí první zmínky o našem městě (1278)

Postní aktivita pro děti

18. 02. 2018

Popeleční středa ve Štítech

14. 02. 2018

Žehnání tříkrálových koledníků
v Olomouci 

30. 12. 2017

Naše betlémy - Vánoce 2017

Cotkytle, Horní Studénky, Štíty

Adventní zastavení ve Štítech

10. 12 .2017

Adventní koncert ve Štítech

8. 12. 2017

Vánoční tvoření ve Štítech

23. 11. 2017

Vyzvednutí nového zvonu
do věže heroltického kostela

18. 10. 2017

Biřmování ve Štítech

8. 10. 2017

Pouť do Králík k Panně Marii Fatimské

28 .9. 2017

Poutní koncert ve Štítech

13. 8. 2017

Svatohubertská mše sv.
v Horních Studenkách

2. 7. 2017

První svaté přijímání ve Štítech

11. 6. 2017

Noc kostelů ve Štítech

9. 6. 2017

Velikonoční neděle ve Štítech

16. 4. 2017

Velikonoční triduum ve Štítech

13. - 15. 4. 2017

Květná neděle ve Štítech

9. 4. 2017

Velikonoční tvoření na MEIS ve Štítech

6. 4. 2017

Postní aktivita pro děti

5. 3. 2017

Divadlo o narození Ježíše ve Štítech

24. 12. 2016

Adventní zastavení ve Štítech

18. 12.  2016

Adventní koncert ve Štítech

9. 12. 2016

Adventní neděle ve Štítech

4. 12. 2016

Adventní tvoření na faře ve Štítech

24. 11. 2016