Mše sv.

V neděli v 9 hodin.

LETNÍ ČAS

Ve všední dny ve středu a v pátek v 18 hodin.

ZIMNÍ ČAS
Ve všední dny ve středu a v pátek v 17 hodin.

Je možné poslat dar na opravy na běžný účet farnosti Štíty č.ú. 1903957369/0800.
Do zprávy pro příjemce uvést: dar na opravy. Tyto příspěvky si můžete odečíst od základu daně
v daňovém přiznání za daný rok. Potvrzení daru vám vystavíme, pokud nám sdělíte Vaše údaje
(jméno, přijmení, bydliště vč. PSČ, dat. narození) na rkfstity@seznam.cz
nebo přímo na čislo mobilu 603 821 144.

Farní kostel sv. Leonarda

v Horních Studénkach


Mše sv.

V neděli v 7.30 hodin

Ve všední dny v čtvrtek v 16.00 hodin (červenec - srpen v 7.30 hodin)