Aktivity

Farní knihovna

V březnu roku 2009 byla zřízena farní knihovna naší farnosti v opraveném 1. patře fary. Letos v říjnu
a v listopadu 2016 bylo provedeno zatřídění dalších knih a od 1. prosince bude probíhat půjčování knih.
V současné době její fond má 1000 knih, které jsou uspořádány do oddílů, podle nich je také provedeno číslování:

1. Bible, katechismus, víra, dějiny a slovníky

2. Život svatých, Panna Maria, Pan Ježíš, katecheze

3. Dětské knihy, knihy o městech, obcích, horách

4. Beletrie, poutní místa, cestopisy

Děti

Postní aktivita pro děti

Monstrance s drahokamy pro Ježíše 

Monstrance má svůj název od latinského slova monstrare, což znamená předvádět, ukazovat. Používá se v církvi už od 13. století. Bývá z ušlechtilého kovu, nejčastěji z pozlaceného stříbra. Slouží k vystavování (ukazování) a uctívání toho nejvzácnějšího, co v katolickém kostele je - proměněné hostie. Věřící před monstrancí s hostií poklekají a adorují (klanějí se) Ježíši Kristu v eucharistii. Také v našem kostele je monstrance, ovšem my v letošní postní době nebudeme tvořit opravdovou, ale jinou, symbolickou monstranci. 

Na velkou nástěnku nakreslíme monstranci. Nad monstranci umístíme nápis Monstrance s drahokamy pro Ježíše. Monstrance je rozdělena na šest částí, v každé je název postní neděle a prostor k dozdobení "drahokamy". Každý týden se dolepuje k názvu neděle motto pro daný týden.  Drahokamy děti dolepují s pomocí dospělého do monstrance po mši svaté. Tím, že přišly, vyjadřují svou lásku a úctu k Ježíši, a proto si mohou drahokam dolepit. Další drahokamy mohou přidávat za splnění úkolu. O Velikonocích přidáme do středu monstrance bílé kolečko, které symbolizuje eucharistii - dar, který nám byl Kristem darován při poslední večeři, který církev slaví

Ministranti

O co jde v ministrování?

Ministranti to společenství, které je ve farnosti nejznámější. Mezi jejich úkoly patří například zvonění, nošení svící nebo obětních darů, držení misálu, čtení, chystání kalicha a mnoho dalšího. Ministranti jsou ale hlavně úplně normální chlapci, kteří kromě všech svých zájmů ještě chtějí sloužit Bohu. A to nejen u oltáře. Název ministrant pochází z latinského ministrare - "sloužit". Patrony ministrantů jsou sv. Tarsicius a sv. Dominik Savio.

P. Jacek Brończyk

Modlitby matek

Hnutí Modlitby Matek vzniklo v Anglii v listopadě 1995 a jeho zakladatelky Veronika Walslerová se svou švagrovou Sandrou se zabývaly postavením dětí ve společnosti a uvědomily si, jak zranitelné jsou děti, jakým nástrahám a svodům musí čelit (media, sociální sítě, drogy, nezájem rodiny). Hnutí se rozšířilo do všech koutů světa. V České republice přibývá každoročně několik skupinek hnutí. Společným cílem skupinky matek je ochránit děti modlitbou a má souhlas, podporu a požehnání křesťanských představitelů.

V naší farnosti toto společenství vzniklo 29.5.2010. V současné době je to stálý počet 7-8 účastnic, které se schází každých 14 dní v pátek po mši svaté (uvedeno vždy v ohláškách), na faře v knihovně spolu s P.Jackem. Modlíme se nejen za naše děti, vnoučata, za manžele, také za rodiny ve farnosti, za kněze a všechny aktuální situace nejen v rodině ale i ve farnosti, obci a ve světě. Setkání má svůj základní řád a postupujeme podle brožurky Modliteb matek. Uvědomujeme si, že děti nejsou naším vlastnictvím, ale velkým darem, který nám Bůh svěřil do opatrování.

Všechno, co se při setkání řekne, za co se modlíme je důvěrné. Při setkání pokládáme na stůl kříž, svíčku (Ježíš je světlo), Bibli, malý košík, do kterého ukládáme kolečka se jmény našich dětí.

Prosím maminky, babičky a ostatní farnice, kterým alespoň záleží na štěstí a ochraně všech dětí, přijďte společně s námi strávit hodinu modlitby za naše děti, odložte ostych a nepromarněte tuto příležitost.

Jana Schönová

Živý růženec

V naší farnosti toto společenství patří mezi početnéjší s 25 členy. Vzniklo v letech 1960 - 1970.

Nejdříve to byl počet členů 15 jako jedna růže základního růžence. V roce 2011 byl přidán růženec Světla a později rozjímavý růženec za nová povolání ke kněžství.

Źivý růženec je zvláštní způsob modlitby růžence. 25 desátků je rozděleno mezi 25 osob. Každý člen tak živě zastupuje jedno tajemství, proto živý růženec a to se modlí denně celý měsíc. Koncem každého měsíce si farníci vždy vymění desátek a podle stanoveno rozvrhu předá dalšímu. V první pátek v měsíci je sloužena mše sv. za členy dosud žijící i zemřelé. 

Marie Světlíková

Mariánské večeřadlo

Modlitební společenství Mariánské večeřadlo vychází z Mariánského kněžského hnutí, které vzniklo v roce 1972 ve Fatimě. Postupně se rozšířilo po Evropě a pak do všech kontinentů mezi kněžími a laiky.

V naší farnosti se scházíme vždy na první sobotu ve farním kostele ve Štítech v 8 hod. - je to vždy uveřejněné v ohláškách bohoslužeb. Zúčastňuje se ho 10 - 15 farníků. Toto společenství je otevřeno pro každého, kdo se rád modlí růženec, součástí je také zpěv z kancionálu k Duchu sv. a marianska četba. Vyvrcholením setkání je zasvěcení Panně Marii a Hymna Mariánského kněžského hnutí. Modlíme se za celou církev, Svatého otce, biskupy, kněze a farnost. Toto večeřadlo vede P. Jacek Brończyk, který ho na začátek svého působení u nás založil.

Přijďte se také zapojit a vytvořit společenství, přátelství a společně vyprošovat Boží milosti a požehnání.

Stanislava Bednářová